הסכמים בדיני משפחה

הסכם ממון

הסכם המסדיר את הנושאים הרכושיים בין בני זוג העומדים להינשא או בין בני זוג שנישאו, לשם שמירה על שלום בית והגדרה מראש של הציפיות לנושאים הרכושיים. הסכם  ממון הוא הסכם ארוך טווח הצופה פני עתיד ועשוי ללוות את הזוג לכל חייו קדימה, ומכאן החשיבות הרבה לשימת דגש על כל פרט והסדרת כל תחום עם מנגנוני הגנה ומנגנוני ביצוע בהסכם, תוך ליווי צמוד ורגישות רבה מצידנו.  הסכם זה יוגש לבית משפט לקבלת תוקף של פסק דין לאחר הסכמת הצדדים עליו.

הסכם חיים משותפים

הסכם בין בני זוג ידועים בציבור אשר חיים יחד ואין בכוונתם להינשא אף לא בנישואין אזרחיים. הסכם זה מסדיר את כל תחומי החיים המשותפים לרבות הרכושיים, גידול הילדים מנגנוני פירוק "המשפחה" ומנגנוני ביצוע. הסכם נכון בונה תקשורת בין הצדדים ומנגנון לפתירת מחלוקות לניהול חיים משותפים יחד ואף לרגע בו בני הזוג מחליטים על היפרדות דרכם. בהסכם שכזה שמים לב לכל פרט ופרט באורח חייהם המשותפים של הזוג וילדיהם ועל כן קמה חשיבות רבה בליווי מקצועי אמין ורגיש. הסכם זה יוגש לבית משפט לקבלת תוקף של פסק דין.

הסכם גירושין

התאהבתם, התחתנתם ועכשיו החלטתם לסיים את הנישואין. זה לא חייב להיות מלווה בכעסים, מריבות ותחושת נקם. אפשר גם אחרת – בהסכמה. עו"ד מנוסה, יודע  להקשיב לצדדים גם בין השורות, להבין ולייעץ, כך ששני הצדדים יהיו מרוצים, והעניין יסתיים בהסכם כתוב, הוגן לשני הצדדים ובר מימוש.  הסכם זה יקבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט.

כתיבת ההסכם תלווה בפגישות יחד ולחוד, עם רגישות ופתיחות לנושא הטעון של סיום חיי הנישואין והמשך החיים בנפרד, בעיקר כשישנם ילדים בתמונה וטובתם עומדת לנגד עיננו. 

הנושאים העיקריים שנהוג להסדיר בהסכם גירושין הם: משמורת הילדים והסדרי הראייה, מזונות הילדים, חלוקת הרכוש המשותף וסידור הגט, וכן נושאים נוספים ככל שתבקשו.

אני לרשותכם, כך שתמשיכו לקיים הורות טובה גם בחייכם החדשים מעתה והלאה.

הסכם הורות משותפת

הסכם משפטי המוסכם על ידי שני הצדדים על הבאת ילדים לעולם במשותף. בהסכם זה מסדירים את החובות והזכויות של הצדדים כלפי הילד המתבטאים בנושאים החשובים בגידולו כגון: אופן גידול הילד, הסדרי ראיה וחלוקת התפקידים ההוריים. ההסכם לרוב נעשה בין זוגות אשר הכירו למטרת הבאת ילדים לעולם אך ללא רצון לחיות חיי זוגיות משותפת ביניהם. אף אם היתה היכרות חברית בין בני הזוג, חשוב מאוד לעגן את הנושאים הרגישים של גידול הילד בהסכם משפטי הצופה פני עתיד.  בהסכם זה יש לראות את אופן שילוב הזוג בגידול הילדים תוך ראיית טובת הילד.

הסכם הורות משותפת מוגש לבית המשפט לענייני משפחה לקבלת תוקף כפסק דין. אישור זה יוגש רק בחודשי ההיריון המתקדמים או עם לידת התינוק, שכן רק אז נוצרת משפחה, ובית המשפט קונה סמכות לדון בהסכם זה.

כל זוג המעוניין להקים משפחה שלא כדרך הנישואין ורוצה להסדיר את החובות והזכויות של גידול ילדים. אין חשיבות אם הזוג חי חיי זוגיות משותפת כידועים בציבור או זוגות אשר התאחדו רק למטרת הבאת ילדים לעולם ואינם מעוניינים בחיי זוגיות משותפת.

כל זוג המעוניין להקים משפחה שלא כדרך הנישואין ורוצה להסדיר את החובות והזכויות של גידול ילדים. אין חשיבות אם הזוג חי חיי זוגיות משותפת כידועים בציבור או זוגות אשר התאחדו רק למטרת הבאת ילדים לעולם ואינם מעוניינים בחיי זוגיות משותפת.

קיימת חשיבות רבה לערוך הסכם הורות משותפת, אף אם ישנה היכרות טובה וחברית בין בני הזוג. החוק הישראלי לא מכיר בזוגיות שכזו, והסכם כזה מגן על הילד וטובתו וכן על הזכויות והחובות ההוריות כלפי הילד.

הסכם ההורות המשותפת הינו הסכם משפטי צופה פני עתיד. חשוב לכלול בו את כל תחומי החיים הקשורים לגידול הילד.

  • לקבוע אצל מי תהיה המשמורת על הילד או שמא זו משמורת משותפת.
  • לקבוע את הסדרי הראיה בתלות בגיל הילד (מתי יתחילו הסדרי הראיה, לכמה זמן, מתי יתחיל לישון לילות אצל ההורה שהוא לא ההורה המשמורן).
  • גובה מזונות לילד, ההוצאות על גידול הילד הכלולות בהן כפונקציה של גיל הילד (בתחילה יותר טיפולי וביגוד ובהמשך חוגים וכו').
  • אופן חינוך הילד- דתי, מסורתי או חילוני, בהתאם להשקפת שני ההורים והסכמה מלאה ביניהם ובתלות בגיל הילד (מטפלת, משפחתון, גנים, בית ספר ).

דרכי יישוב מחלוקות שיעלו בעתיד. שהרי ככל שנהיה מקצועיים ונצפה פני עתיד, תמיד יעלו נושאים נוספים.