תחומי התמחות

עו"ד רחלי דניאלי מתמחה בתחום הסבוך של מכר מקרקעין, ייפוי כוח מתמשך, צוואות, חוזים מסוגים שונים לרבות חוזי שכירות והסכם גירושין בהסכמה, הסכמי הורות משותפת והסכמי ממון. כמו כן מתמחה בהליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק החדש.

ייפוי כוח מתמשך

הוא הסדר משפטי חדש אשר מאפשר לכל אדם בוגר (מעל גיל 18) לקבוע בעודו צלול בדעתו, מי יטפל בעניינו בשעה שתחול הדרדרות במצבו. הדרדרות כזו עלולה להתרחש, לצערנו, בכל גיל ובכל עת כתוצאה מתאונה, ממחלה קשה או בנסיבות אחרות. בנסיבות אלו יש לזכור כי בני זוג או ילדים אינם האפוטרופוס שלך, ולכן לא יוכלו לקבל החלטות הנוגעות לחייך. במקרים כאלה נהוג לפנות לבית המשפט ולבקש מינוי אפוטרופוס אשר מקבל עצמאות כמעט מלאה ונכנס בנעלי האדם הבלתי כשיר, לכל דבר ועניין (במסגרת החוק) ולהחליט עבורך. החלטתו לא תמיד עולה בקנה אחד עם רצונך. לדוגמא: רצונך להזדקן בביתך והאפוטרופוס מחליט שיותר נוח שתשהה במוסד. בעוד ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך לבחור ולתת הנחיות מדויקות, כבר היום, מי יטפל ובאיזה עניין ובאיזה היקף, וכל זאת לפי רצונך.

צוואות

צוואה  בעדים – מסמך משפטי בו מורה האדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו.
צוואה הדדית – צוואה המשותפת לשני בני הזוג המורישים אחד לשני את הרכוש לאחר פטירתו של מי מהם.
צוואה בחיים – נעשית מכוח "חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו, 2005". מאפשרת לאדם, בעודו כשיר, לבחור האם לקבל טיפול רפואי או שלא לקבלו, במידה ויסבול ממחלה חשוכת מרפא ותוחלת חייו אינה עולה על חצי שנה.

הסכמים בדיני משפחה

הסכם ממון – הסדרת הנושאים הכלכליים בין בני זוג טרם הנישואין.
הסכם גירושין – סיום נישואין בהסכמה, תוך שביעות רצון הצדדים, ופגיעה מינימלית בילדים.
הסכם הורות משותפת – הסדרת החובות והזכויות של הצדדים בהבאת ילדים לעולם במשותף

הסכמים במקרקעין ומיסוי

דיני המקרקעין הינם סבוכים ונדרשת בקיאות רבה בהליכי מכר דירה ובמיסוי מקרקעין.

הסדרת נחלות במושבים

אגודות שיתופיות והסדרת משקים חקלאיים
ניתן להוון את חלקת המגורים כך שבעל המשק החקלאי יקבל בעלות על החלקה, ויוכל לפצלה לשלוש יחידות נפרדות. כל יחידה כזו ניתן למכור / להוריש / להעביר וכדומה, ללא תלות בשאר הנחלה. אף שעלויות הפרוצדורה לא נמוכות, התמורה העתידית צפויה להשתלם.

חדלות פירעון (פשיטת רגל) ושיקום כלכלי

במסגרת החוק וההליך, ניתן לפרוס את החוב למשך שלוש שנים בהתאם ליכולת ההחזר של החייב ובתום התקופה לקבל הפטר על יתרת החוב