צוואות

אישה חותמת על צוואה

אילו סוגי צוואות קיימות?

ישנם מספר סוגי צוואות, אעסוק בעיקריות שבהן:

  1. צוואה בעדים.
  2. צוואה הדדית.
  3. צוואה בחיים.

צוואה  בעדים

צוואה היא מסמך משפטי בו את/ה מצווה למי מיקירך תרצה להעביר את רכושך לאחר מותך. הצוואה תהיה תקפה רק אם היא תערך באחת הדרכים הקבועות בחוק, ורק אם לא נפל בה פגם שלא ניתן לתיקון. בהעדר צוואה, יחולק הרכוש בהתאם לירושה על פי חוק הירושה, אשר אינו בהכרח משקף את הרצון של המצווה. בצוואה חשוב לשים דגש מיוחד על היבט תשלומי המיסים שישלמו היורשים, במידה וישנם נכסי מקרקעין שמצווה המוריש, כך שהיורשים ייהנו מהירושה ולא ישלמו מיסים לשווא.

בכדי להבטיח את כשירותה ותקפותה של הצוואה, מומלץ מאוד לערוך אותה בפני עורך דין מנוסה.

בצוואה בעדים יחתום המצווה בנוכחות שני עדים אשר אינם נהנים מהכתוב בצוואה. את הצוואה מומלץ להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה בכדי למנוע חילוקי דעות בדבר מהי הצוואה האחרונה של המצווה לאחר מותו.

הורשה של משק חקלאי

תלויה בסוג ההסכם שיש בין האגודה השיתופית לסוכנות היהודית ולרשות מקרקעי ישראל (הסכם תלת צדדי או הסכם דו צדדי) סוג ההסכם יקבע את אפשרויות ההורשה וסדרי העדיפויות והקדימויות שח היורשים על כן, ישנה חשיבות רבה להיעזר בעו"ד המתמצא בחוקים הספציפיים החלים על המושבים ובנבכי ההסדרים המשפטיים.

ככל שניתן, מומלץ מאוד להוריש משק חקלאי בדרך של צוואה. משק חקלאי יכול, על פי הדין, להירשם רק על שמו של אדם אחד ובן זוגו. לכן, ההורים יכולים להוריש את המשק רק לאחד מהבנים, והבן שיקבל את המשק יפצה את אחיו. ישנה חשיבות רבה למקור הפיצוי הכספי שהבן הממשיך ייתן לאחיו, אם כספי הפיצוי מגיעים מחוץ לעיזבון, נוצרת עסקה במקרקעין החייבת במס שבח ובמס רכישה. לכן, חשוב מאוד בעת עריכת הצוואה לתת דגש על היבט המיסוי וחלוקה בהתאם בין היורשים.

באם לא נעשתה צוואה, יחול סעיף 114 לחוק הירושה הקובע כי המשק יימסר ליורש המסוגל לקיימו ולא בהכרח לבן הזוג הרשום.

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה המשותפת לשני בני הזוג המורישים אחד לשני את הרכוש לאחר פטירתו של מי מהם. בצוואה מסדירים את חלוקת הרכוש לאחר מות אחד מבני הזוג. מטרתה של צוואה זו היא למנוע את חלוקת הרכוש בין כל היורשים בעוד אחד מבני הזוג בחיים. יש בצוואה ההדדית עקרון מנחה של "עקרון ההסתמכות" בו כל אחד מבני הזוג נותן לשני את כל החלק שלו, ובלבד שלאחר ששני בני הזוג נפטרים, החלק של הנפטר הראשון שעבר לשני באופן זמני, עובר חזרה למי שרצה להוריש לו, וזאת בכדי למנוע מצב בו בן הזוג שנותר בחיים יעביר את רכושו של בן הזוג המת לבן/ בת זוגתו החדשה, אלא יקיים את רצון המת. לדוגמא: בצוואה הדדית קבעו שחצי הדירה תועבר לבן הזוג שישאר בחיים ולא ליורשים, במצב כזה בן הזוג שנותר בחיים ימשיך להתגורר בדירה מבלי לחלוק חצי ממנה עם יורשי בן הזוג שנפטר. אך כדי למנוע מצב שבן הזוג שבחיים יכניס בן זוג חדש לדירה ויוריש לו אותה עם מותו, מוסדר בצוואה ההדדית כי חלקו של הנפטר הראשון עובר לאחר מות בן הזוג השני ליורשים המקוריים ולא לבן הזוג החדש שנכנס לדירה.

צוואה בחיים- מכוח חוק החולה הנוטה למות – התשס"ו, 2005

אל תשאירו את ההחלטה על מצבכם הרפואי בידי אחרים בהיותכם, חו"ח, במצב סופני. נתונה לכם הזכות למות בכבוד בהתאם לרצונכם וזאת בדרך של כתיבת "צוואה בחיים" הנעשית מכוח "חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו, 2005" המאפשרת לאדם, בעודו כשיר, לבחור האם לקבל טיפול רפואי או שלא לקבלו, במידה ויסבול ממחלה חשוכת מרפא ותוחלת חייו אינה עולה על חצי שנה. הוראה זו לא ניתן להכניס כחלק מייפוי כוח מתמשך, אלא רק מכוח חוק זה. ומכאן החשיבות לעריכתו בפני עורך דין מנוסה. את הצוואה יש להפקיד במרכז להנחיות רפואיות מקדימות של משרד הבריאות. משרד הבריאות ישלח למבקש כרטיס המעיד על הפקדת הצוואה. מומלץ לשאת את הכרטיס בארנק הצמוד אליכם.

מה קורה אם לא ערכנו צוואה?
ברירת המחדל לכל אדם אשר לא ערך צוואה והלך לעולמו היא "ירושה על פי דין" בהתאם לחוק הירושה, תשכ"ה- 1965.