ייפוי כוח מתמשך

האם חשוב לך לקבוע היום איך ימשיכו להתנהל חייך במידה ולא תוכל לקבל החלטות בשל הדרדרות במצבך?
אל תחכה למחר, ואל תגיד "לי זה לא יקרה".

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי חדש אשר מאפשר לכל אדם בוגר (מעל גיל 18) לקבוע בעודו צלול בדעתו, מי יטפל בעניינו בשעה שתחול הדרדרות במצבו. הדרדרות כזו עלולה להתרחש, לצערנו, בכל גיל ובכל עת כתוצאה מתאונה, ממחלה קשה או בנסיבות אחרות. בנסיבות אלו יש לזכור כי בני זוג או ילדים אינם האפוטרופוס שלך, ולכן לא יוכלו לקבל החלטות הנוגעות לחייך. במקרים כאלה נהוג לפנות לבית המשפט ולבקש מינוי אפוטרופוס אשר מקבל עצמאות כמעט מלאה ונכנס בנעלי האדם הבלתי כשיר, לכל דבר ועניין (במסגרת החוק) ולהחליט עבורך. החלטתו לא תמיד עולה בקנה אחד עם רצונך. לדוגמא: רצונך להזדקן בביתך והאפוטרופוס מחליט שיותר נוח שתשהה במוסד. בעוד ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך לבחור ולתת הנחיות מדויקות, כבר היום, מי יטפל ובאיזה עניין ובאיזה היקף, וכל זאת לפי רצונך.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיעשות רק על ידי עורך דין שעבר הסמכה מיוחדת לכך. ייפוי הכוח המתמשך נעשה באופן אלקטרוני, ומופקד ישירות לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

ייפוי הכוח המתמשך יכנס לתוקפו  אך ורק בשעה שאינך כשיר. מועד זה יכול להיקבע על ידך בעת עשיית ייפוי הכוח המתמשך, תוך הגדרת תנאים בהתקיימם הוא יכנס לתוקף, או על פי חוות דעת רפואית.

כן!! מיופה הכוח שתבחר (ניתן לבחור מספר אנשים) יטפל בעבורך, בהתאם לרצונך, באותו עניין עליו נתת לו את ייפוי הכוח, וכך תוכל להשפיע עוד היום על המשך חייך למועד בו לא תוכל לקבל החלטות. תוכל לקבוע מספר מיופי כוח לנושאים שונים, היקף הסמכות של כל אחד מהם וכן גם על מיופה כוח חליפי במקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

מיופה הכוח חייב להסכים למינוי ולא ניתן להכריח אדם מסוים לשמש כמיופה כוח.

ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן על אחד או כל העניינים הבאים (לבחירתך):

  1. העניינים האישיים שלך, כולל עניינים רפואיים אם תבחר בכך. לדוגמא: האם בהיותך לא כשיר תרצה שיכניסו אותך למוסד או שתרצה להיות מטופל בבית.
  2. ענייני הרכוש בהם ניתן לקבוע במדויק לאיזה נושא ובאיזה סכומים. לדוגמא: תוכל להגדיר מראש למי וכמה כסף לתת מתנה בעתיד אף כשלא תהיה כשיר כגון לחתונת הנכדים ועוד.

בעוד הצוואה מטפלת בעניינך הרכושיים בלבד, ורק לאחר מותך, ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לך למנות אדם אשר יטפל בכל ענייניך האישיים (לרבות בריאות) ו/או ענייני הרכוש שלך, וכל זאת בהתאם לרצונך כפי שתקבע מראש, בעודך בחיים.

ייפוי הכוח הרגיל, המוכר לכולנו, נכנס לתוקפו מיד ולאותו עניין.  מינוי זה פוקע כאשר תוכרז כלא כשיר, בעוד שייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקפו מרגע שהפכת ללא כשיר, ועד לאותו רגע אתה ממשיך בשגרת יומך.

ייפוי כוח מתמשך ניתן לביטול בכל עת על ידי הודעת ביטול לאפוטרופוס הכללי או באמצעות הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש אשר מבטלת אוטומטית את ייפוי הכוח הקודם.

כן!! ניתן לקבוע בייפוי כוח המתמשך את תוקפו של ייפוי הכוח לנושא מסוים או את תוקפו כולו. לדוגמא: ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 7 שנים שלאחריהם תוקפו פוקע.

כן. ניתן לבחור מספר מיופיי כוח או מיופה כוח אחד לעניין ספציפי או לכל העניינים. יש לציין האם הם יפעלו יחד,  האם אחד יהיה מחליפו של השני, ומתי יכנס המחליף לתפקידו. וכן ניתן להחליט מהו היקף הסמכות של כל אחד מהם ואף לקבוע מי יכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.

ניתן לבחור אנשים אשר יקבלו מידע על פעולות שעשה מיופה הכוח, אלו יקראו "מיודעים".  הם יקבלו מידע ודיווח ממיופה הכוח על החלטות ופעולות שביצע מיופה הכוח בשם הממנה, ניתן אף לבחור כי האפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.